Náměstí Černého koně v Lisabonu

Každý kdo přijede do Lisabonu, nemůže minout centrální náměstí Praça do Comércio (Obchodní náměstí), nazývané někdy také Terreiro do Paço (Palácové náměstí). V námořních dobách bylo vstupní branou do města. Z jedné strany je lemováno mořem, či lépe řečeno řekou Tejo. V druhé části je centrální stavbou monumentální vstup na páteřní ulici Lisabonu (Rua Augusta) oblouk Arco da Victória. Samotnému středu náměstí vévodí jezdecká socha krále Josefa I. Ten vládl Portugalsku v letech 1750 až 1777. Byl synem krále Jana V. a rakouské arcivévodkyně Marie Anny Habsburské. Ta byla sestrou císaře Karla VI, který byl i českým králem. Právě toto propojení Portugalska a habsburské monarchie přineslo Lisabonu, po návštěvě portugalského krále a jeho rakouské manželky ve Vídni, ideu vytvoření podobné královské jízdárny pro portugalské akademické jezdectví. Právě v této době se zrodila historie akademie Escola Portuguesa de Arte Equestre.

Za vlády Josefa I. došlo v Portugalsku 1. listopadu 1755 ke katastrofálnímu zemětřesení, při kterém zahynulo přes 100 000 lidí. Celý Lisabon byl proměněn v ruiny. Město tak bylo kompletně rekonstruováno. K 20 letému výročí zemětřesení byla v roce 1775 Josefovi I, v den jeho narozenin, v centru náměstí vztyčena bronzová jezdecká socha jehož kůň zašlapává hady. Socha je klíčovým dílem portugalského sochařství. Vytvořil jí jako své nejznámější dílo portugalský sochař Joaquim Machado de Castro (1731 – 1822), který se stal následně dvorním sochařem. Náměstí se proto také někdy nazývá „náměstím Černého koně“. Zajímavostí je i přidání zinku do slitiny, aby pomník lépe odolával slanému ovzduší. Tato slitina zinku, mědi a cínu se nazývá latão almirantado a svým složením se blíží mosazi. Přesto byla po téměř 2,5 stoletích socha velmi poškozena a v letech 2012-2013 prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Z hipologického hlediska je kůň Josefa I. v typu současného lusitánce. Kůň čtvercového rámce s pevným ale pružným hřbetem a mohutným krkem působí majestátně, ale současně nechá vyniknout důležitost svého jezdce. Další figury lemují podstavec pomníku. Na pravé straně je to kůň, který je triumfálně přiváděn pro celou Evropu a Ameriku. Na levé straně je umístěna figura slona představující Asii. Tyto figury tak zdůrazňují koloniální ambice Portugalska té doby.

Napsat komentář