Karel Těšínský

Ještě jednou se vrátíme na náměstí Hrdinů (Heldenplatz) ve vídeňském Hofburgu. Zde jsme již obdivovali sochu Evžena Savojského. Protějškem této velkolepé jezdecké soše je další dílo Antona Dominika Fernkorna (1813-1878) a je jím jezdecká socha arcivévody Karla Ludvíka Jana Josefa Vavřince Rakouského, Carl Ludwig Johann Joseph Laurentius von Österreich (1771, Florencie –  1847, Vídeň). Tento rakouský vojevůdce, člen dynastie Číst více…

Evžen Savojský na Heldenplatz ve Vídni

Heldenplatz (náměstí Hrdinů) v areálu Hofburgu je jedno z hlavních vídeňských náměstí. Vzniklo za vlády Františka Josefa I. jako součást plánovaného Císařského fóra (Kaiserforum), které bylo nakonec realizováno pouze zčásti. Náměstí je obklopeno budovami Nového hradu (Neue Burg) a Leopoldova křídla Hofburgu, na jihozápadě sousedí přes Vnější hradní bránu (z roku 1824) s Okružní třídou (Ringstraße), na severozápadě s Lidovými sady (Volksgarten). Nacházejí se zde dva jezdecké Číst více…

Gattamelata v Padově

Na samém počátku hipologického sochařství a současně vrcholu uměleckého ztvárnění koně stojí Donatellův Erasmo da Narni zvaný Gattamelata (mazaná kočka) v italské Padově. Socha stojí na vysokém podstavci na Pizza del Santo v centru Padovy. Socha významného rytíře a vojevůdce symbolizuje vrcholnou etapu nájemného rytířství. Ve 14. století byli rytíři a jejich družiny stále častěji najímáni jednotlivými Číst více…

Josef II. před vídeňskou jízdárnou

Josefsplatz je na první pohled méně nápadné vídeňské náměstí na okraji Hofburgu. Pro milovníky koní má ovšem obrovské kouzlo. Jedná se spíše o nádvoří, které je lemováno Rakouskou národní knihovnou, Pálffyovským palácem, palácem Pallavicini a především jízdárnou Spanische Hofreitschule. V jeho centru stojí jezdecká socha císaře Josefa II., syna Marie Terezie. Tento osvícený reformátor žehná lidu Číst více…

Socha Marie-Terezie ve Vídni

Vídeňský Maria-Theresien Platz se nachází na Ringstraße přímo naproti Hofburgu. Jedná se spíše o malé náměstíčko s květinovými záhony a okrasnými keři. Po obou stranách náměstí jsou totožné budovy dvou vídeňských muzeí – Naturhistorisches Museum a Kunsthistorisches Museum. Jediný rozdíl tvoří sochy na fasádách těchto staveb. Na přírodovědném muzeu jsou postavy zobrazující obyvatele různých kontinentů a na kunsthistorickém významní evropští umělci. Číst více…