Josef II. před vídeňskou jízdárnou

Josefsplatz je na první pohled méně nápadné vídeňské náměstí na okraji Hofburgu. Pro milovníky koní má ovšem obrovské kouzlo. Jedná se spíše o nádvoří, které je lemováno Rakouskou národní knihovnou, Pálffyovským palácem, palácem Pallavicini a především jízdárnou Spanische Hofreitschule. V jeho centru stojí jezdecká socha císaře Josefa II., syna Marie Terezie. Tento osvícený reformátor žehná lidu Číst více…

Socha Marie-Terezie ve Vídni

Vídeňský Maria-Theresien Platz neboli náměstí Marie Terezie se nachází na Ringstraße přímo naproti Hofburgu. Jedná se spíše o malé náměstíčko s květinovými záhony a okrasnými keři. Po obou stranách náměstí jsou totožné budovy dvou vídeňských muzeí – Naturhistorisches Museum a Kunsthistorisches Museum. Jediný rozdíl tvoří sochy na fasádách těchto staveb. Na přírodovědném muzeu jsou postavy zobrazující obyvatele různých kontinentů a na Číst více…

Náměstí Černého koně v Lisabonu

Každý kdo přijede do Lisabonu, nemůže minout centrální náměstí Praça do Comércio (Obchodní náměstí), nazývané někdy také Terreiro do Paço (Palácové náměstí). V námořních dobách bylo vstupní branou do města. Z jedné strany je lemováno mořem, či lépe řečeno řekou Tejo. V druhé části je centrální stavbou monumentální vstup na páteřní ulici Lisabonu (Rua Augusta) oblouk Arco Číst více…

Jezdecká socha Johanky z Arku – Paul Dubois

Johanka z Arku je pro francouzské umělce zcela zásadní téma. Její jezdecké ztvárnění se stalo významnou uměleckou inspirací i pro Josefa Václava Myslbeka pro jeho pojetí sv. Václava. Zcela unikátní jezdeckou sochou je pak práce Paula Dubois, který v roce 1895 posadil Johanku na klusajícího koně. Tento odvážný umělecký počin ohromuje diváky i sochaře dodnes. Z díla se Číst více…

Sv. Jiří na Pražském hradě

Bronzová jezdecká socha sv. Jiří bojujícího s drakem na třetím nádvoří Pražského hradu patří k nejvýznamnějším gotickým památkám českých zemí. V hipologickém sochařství zaujímá zcela unikátní místo, protože gotických jezdeckých soch je poměrně málo. Pochází z roku 1373 a jak vyplývá z historických záznamů odlili ji bratři Martin a Jiří z Kluže (Sedmihradsko). Proto bývají udáváni jako autoři sochy, Číst více…