Koně sv. Marka v Benátkách

Pro ctitele umění s tématem koně je fascinujícím zdrojem antika. Jezdecké výjevy starého Řecka jsou dokladem neuvěřitelné vyspělosti předkristovské civilizace. Z antických poznání čerpali nejenom renesanční autoři, ale antická díla jsou zdrojem inspirace stále. Na hipologii starého Řecka dokonale navázala římská antika a s jejím rozkvětem je spojen úchvatný příběh perly hipologického sochařství – koní Číst více…

Cosimo ve Florencii

Vraťme se opět do Itálie. Ta jako kolébka renesance, byla od 15. století líhní umělců dodnes světového věhlasu. Vedle již navštívených míst je přímo kultovním městem renesance Florencie. Toskánská metropole dodnes ohromuje svým geniem loci a nepřestává fascinovat generace návštěvníků. Významná městská republika, spojená se jménem rodu Medicejských, byla svědkem zrození Dekameronu Giovanniho Boccaccia, narodil Číst více…

Vévoda z Cambridge na londýnské třídě Whitehall

Zatím jsme se, s výjimkou londýnského pomníku padlým koním, vyhýbali v objevování jezdeckých soch Velké Británii. Tedy zemi, kde je kůň stále silně přítomen i v běžném životě. Pochopitelně koloniální velmoc, jejíž vliv vyvrcholil v 19. století, byla plná historicky silných momentů za účasti koní. Britové na koních zastupovali impérium, nad nímž slunce nezapadalo, v Číst více…

Bartolomeo Colleoni v Benátkách

Dalším kultovním dílem vrcholné renesance je jezdecká socha condottiera Bartoloměje Colleoni stojící v Benátkách na Campo Santi Giovannie Paolo. Condottierem byli ve středověké Itálii nazýváni velitelé žoldnéřských skupin najímaní evropskými panovníky či papeži k vedení náboženských válek. Samotné slovo znamenalo ve středověké italštině „zhotovitel“ tedy ten, kdo uzavíral kontrakt. V průběhu 13. a 14. století patřily Benátky mezi nejbohatší Číst více…

Karel Těšínský

Ještě jednou se vrátíme na náměstí Hrdinů (Heldenplatz) ve vídeňském Hofburgu. Zde jsme již obdivovali sochu Evžena Savojského. Protějškem této velkolepé jezdecké soše je další dílo Antona Dominika Fernkorna (1813-1878) a je jím jezdecká socha arcivévody Karla Ludvíka Jana Josefa Vavřince Rakouského, Carl Ludwig Johann Joseph Laurentius von Österreich (1771, Florencie –  1847, Vídeň). Tento rakouský vojevůdce, člen dynastie Číst více…