Koně sv. Marka v Benátkách

Pro ctitele umění s tématem koně je fascinujícím zdrojem antika. Jezdecké výjevy starého Řecka jsou dokladem neuvěřitelné vyspělosti předkristovské civilizace. Z antických poznání čerpali nejenom renesanční autoři, ale antická díla jsou zdrojem inspirace stále. Na hipologii starého Řecka dokonale navázala římská antika a s jejím rozkvětem je spojen úchvatný příběh perly hipologického sochařství – koní Číst více…