Bamberský jezdec

Jezdecká socha tohoto jména plní všechny učebnice určené začínajícím sochařům a v přednáškách uměleckých škol je na prvním místě. Není mnoho věhlasných jezdeckých soch vyplňující dlouhý věk mezi antikou a renesancí. Patří mezi ně i náš sv. Jiří na pražském hradě. Ten je ale o více než století mladší.

Na jednom ze sedmi pahorků, na kterém stojí půvabné bavorské město Bamberg, naleznete monumentální katedrálu sv. Petra a sv. Jiří. Vévodí rozsáhlému komplexu církevních staveb, a i pro těch sedm pahorků je tato perla barokního stavitelství nazývána „bavorským Římem“. Pokud jste náhodou ještě v Bambergu nebyli, určitě to napravte. Skvostné město ležící na řece Regnitz stojí určitě za to. Říční toky lemují nejkrásnější stavby historického centra, a ne nadarmo získalo město další přezdívku „Malé Benátky“. Turistický průvodce vás jistě zavede především k freskami zdobené radnici. Ta stojí uprostřed řeky, údajně na uměle vytvořeném ostrově z dubových kůlů. Barokních staveb je ve městě mnoho. Řada jich pochází z dílny rozsáhlé stavitelské rodiny Dientzenhoferů. Pětice bratrů zanechala své stopy nejenom v Bambergu, ale jméno rodiny rezonuje v mnoha chrámových stavbách dalších významných měst Bavorska. Jméno dobře zná i každý Čech. V Praze se nakonec usadil Kryštof a věhlas získal především jeho syn Kilián Ignác.

Stavba Bamberského dómu katedrály sv. Petra a sv. Jiří, ale vznikala postupně již od 11. století. Dokumentuje tak dobu největšího rozmachu města, které se stalo i císařskou falcí. Mohl za to císař římské říše Jindřich II., který město povýšil na místo císařského úřadu. Katedrála se tak stala hlavním místem bamberských arcibiskupů. Význam města dokládá i skutečnost, že se pro bamberské, resp. babenberské dědictví neváhal v roce 1252 budoucí český král Přemysl Otakar II. oženit s o 30 let starší Markétou Babenberskou.

Středověké dějiny naleznete v Bambergu na každém kroku. Bamberský jezdec je jejich snad nejznámějším příkladem. Je jednou z mnoha monumentálních soch katedrály. Protože je ale figura světce posazena na koně, jedná se o zcela unikátní sochu. Badatelé si dodnes nejsou zcela jisti, kdo je vlastně znázorněným jezdcem. Nejčastěji se hovoří o uherském králi Štěpánovi I. Ten měl být v katedrále pokřtěn a později se stal švagrem oficiálního zakladatele katedrály Jindřicha II. Ve prospěch tohoto uherského patrona mluví i skutečnost, že byl na konci 11. století papežem Řehořem VII svatořečen. Jezdec tak plní i církevní podmínku chrámového zobrazování postav omezené pouze na svaté.

Z hipologického hlediska by ve prospěch Štěpána uherského napovídala i figura koně. Socha byla vytvořena někdy okolo roku 1230. Znázorněný kůň působí na dobu 13. století velmi ušlechtile. V poměru k figuře jezdce je vidět, že dosahuje výšky současných koní. Nelze sice rozeznat orientální rysy, ale kůň se velmi nápadně podobá plemenům vzniklým na bázi orientální krve. Z dnešního pohledu v něm lze spatřit koně v typu kaleidoskopu kavkazských plemen. K tomu přispívá i jemná kostra končetin dokazující ušlechtilost.

Kůň Bamberského jezdce je nauzděn pákovým udidlem s moderní možností volby délky pákového ramene, které dnes nazýváme sněhulák. Na všech čtyřech je kůň podkován podkovy s ozuby. Ve stylu jezdcovi figury již jen vzdáleně doznívá středověký jezdecký styl s nohami zapřenými do kupředu vytrčených třmenů. Jezdec je sice posazen do gotického sedla, ale již s výrazně kratšími třmeny, které jsou typičtější renesanci. Sama socha koně tak otazníky okolo její tvorby či znázorněné osoby spíše násobí. Přesto je Bamberský jezdec třešinkou na skvostném babenberském dortu.

Napsat komentář