Josef II. před vídeňskou jízdárnou

Josefsplatz je na první pohled méně nápadné vídeňské náměstí na okraji Hofburgu. Pro milovníky koní má ovšem obrovské kouzlo. Jedná se spíše o nádvoří, které je lemováno Rakouskou národní knihovnou, Pálffyovským palácem, palácem Pallavicini a především jízdárnou Spanische Hofreitschule. V jeho centru stojí jezdecká socha císaře Josefa II., syna Marie Terezie. Tento osvícený reformátor žehná lidu v oblečení římského imperátora.

Sochu vytvořil Franz Anton von Zauner (1746 – 1822) mezi lety 1795 až 1807. Odhalena byla za panování císařova synovce Františka II., který byl vychován pod jeho dohledem. Antický motiv, který zobrazuje Josefa II. v tóze a s vavřínovým věncem dokumentuje přesvědčení Habsburků o jejich příbuzenství s římskými císaři.

Franz Anton von Zauner byl neoklasicistní tvůrce, profesor a ředitel vídeňské Akademie výtvarných umění. Za jezdeckou sochu Josefa II. získal od Františka II. rytířský titul. V soše nezapře antický vliv, který v něm zanechal několikaletý studijní pobyt v Římě. Socha koně, zřetelně inspirována lipicánem, naznačuje nohosledově pasáž, což je vzhledem k době vzniku díla docela pochopitelné. Pánevní končetina je ovšem podepřena bronzovým špalíčkem.

Po levé ruce císaře lze vstoupit do Španělské jízdárny druhým, bočním vchodem. Stavbu jízdárny navrhnul v letech 1729 – 1735 architekt Johan Bernard Fischer z Erlachu, za vlády Karla VI. V těchto dobách vyvrcholil kult koně. Karla VI. připomíná rozměrný obraz v čele jízdárny od Johana Georg Hamiltona. Fischer z Erlachu je i autorem jedné z nejkrásnějších staveb Prahy – Clam-Gallasova paláce. Na nádvoří vídeňské jízdárny je rozsáhlé oválné zařízení pro pohyb koní, uprostřed kterého je i malá otevřená jízdárna.

Naproti jízdárně stojí palác Stallburg, kde bývalo kdysi ustájeno okolo 900 koní pro potřeby dvora. Stáje jsou stále součástí paláce, ale nyní jej obývá „jen“ 75 koní Spanische Hofreitschule, kteří vchází do jízdárny přes ulici Reischulgasse. Prohlídka stájí stojí rozhodně za návštěvu.

Palác Stallburg nechal v roce 1558 postavit císař Ferdinand I. pro svého syna Maxmiliána II., zakladatele hřebčína v Kladrubech nad Labem (1563). Za jeho vlády začala v roce 1565 ve Vídni pracovat jezdecká akademie. V roce 1572 pak byla oficiálně založena instituce Vídeňské jezdecké školy. Slovo španělská je v názvu používáno od dob panování Karla VI.

 

Napsat komentář