Kavalerista 3. husarského pluku v Szegedi

Malé náměstí před palácem Reök ve městě Szeged je ozdobeno sochou kavaleristy připomínající padlé jezdce 3. husarského pluku (3. honved huszarezred) v I. světové válce. Bronzovou sochu vytvořil v roce 1943 István Gách (1880 – 1962). Vysoký podstavec pochází z dílny Imre Turáni Kovácse (1910 – 1975). Socha v průběhu 50 let ale natolik zkorodovala, že musela být v roce 1994 znovu odlita. V roce 2009 bylo celé náměstí, na kterém socha stojí, revitalizováno. Při této přeměně místa byla snaha památník přesunout. To vyvolalo řadu protestů a tak socha nakonec zůstala na svém místě. Zrušena byla pouze zahrada, v jejíž centru socha stála.

Na soše je z hipologického hlediska zajímavé především uždění, které dokládá značnou jezdeckou vyspělost husarského pluku, jehož vojáci používali výhradně uzdu. Kůň je lehkého jezdeckého typu, jehož chovem byly Uhry pověřeny již při hipologických reformách Marie-Terezie po roce 1763. Chov lehkých jezdeckých koní v Uhrách byl podmíněn především dlouhodobým ovlivněním zemského chovu orientálními koňmi, kteří se dostávali na území Uher v průběhu osmanských válek.

Socha je současně připomínkou slavného období jezdectva, které bohužel tragicky skončilo v 1. světové válce. Do té nastupovaly armády znepřátelených mocností plně hipomobilní, ale současně byla bojiště „Velké“ války již plná moderních rychlopalných zbraní s dlouhým dostřelem a řadou tříštivých střel. Ztráty na evropských bojištích se tak odhadují na více jak 5,5 milionů koní. Protože 1. světová válka trvala 4 roky a tři měsíce dojdeme tak k apokalyptickému průměru 110 000 zabitých koní měsíčně.

Jakkoliv byli husaři součástí většiny evropských armád, jejich tradici přinesly do výzbroje armád Uhry. Zde byli v 15. století husaři součástí osobní stráže uherského krále Matyáše Korvína. Po Rakousko-Uherském vyrovnání v roce 1867 se tak husarské pluky staly důležitou součástí uherské armády, která byla chápána jako národní. V roce 1871 bylo v R-U celkem 40 jezdeckých setnin, které byly rozděleny do deseti korouhví. Z těch pak vzniklo 10 husarských pluků. Každý pluk pak měl okolo 150 koní a asi 230 vojáků. Plukový stav se ale stále navyšoval a před 1. světovou válkou již měl pluk téměř 500 vojáků + 40 důstojníků a 400 koní. Jezdecké pluky byly dislokovány v různých částech Uher. Ve městě Szeged sídlil 3. husarský pluk, který byl zařazen do 22. jezdecké brigády.

Napsat komentář