Jezdecká socha Johanky z Arku – Paul Dubois

Johanka z Arku je pro francouzské umělce zcela zásadní téma. Její jezdecké ztvárnění se stalo významnou uměleckou inspirací i pro Josefa Václava Myslbeka pro jeho pojetí sv. Václava. Zcela unikátní jezdeckou sochou je pak práce Paula Dubois, který v roce 1895 posadil Johanku na klusajícího koně. Tento odvážný umělecký počin ohromuje diváky i sochaře dodnes. Z díla se tak stal jeden z nejzajímavějších hipologických monumentů.

Dubois se do práce na Johance pustil po výzvě Francouzské akademie v roce 1885. O tři roky později byla zahájena celonárodní sbírka na bronzový pomník. Socha byla určena před katedrálu v Remeši, kam po porážce Angličanů v roce 1429 přivedla 17letá Johanka ke korunovaci Karla VII. O dva roky později, když za ni král odmítl zaplatit výkupné, pak byla Angličany upálena.

Dubois postupně vytvořil tři kopie svého díla. První, poněkud méně kvalitní bronzový odlitek, byl umístěn na Place Saint-Augustin v Paříži již v roce 1895. Druhý, již kvalitnější, pak zamířil na původně zamýšlené místo na Place du Cardinal Luçon před katedrálu v Remeši. Slavnostně byl odhalen 14. července 1896. A konečně třetí Johanka byla vystavena na 5. výstavě v Paříži (Exposition Universelle) v roce 1900. Tato socha byla o dvacet let později přemístěna do Štrasburku, kde byla na Place de la République v Jardin du Palais du Rhin slavnostně odhalena 14. července 1922.

Sochy však neměly klidný život. Johanka v Remeši zažila devastující dělostřeleckou zkázu města v 1. světové válce. Sama socha však jako zázrakem neutrpěla. Při rekonstrukci katedrály byla ale ze svého původního místa odstraněna a nyní stojí poněkud bokem na méně významné pozici.

Johanka ve Štrasburku byla zničena nacisty v roce 1940. V roce 1945 byla většina bronzových kusů sochy zachráněna a socha téměř 20 let rekonstruována. Znovu byla slavnostně odhalena 8. května 1965 při oslavě 20 let konce 2. světové války. Tentokrát ovšem na nádvoří kostela Saint-Maurice.

Existuje ovšem ještě čtvrtá kopie. Ta byla v roce 1922 vytvořena v Paříži a nabídnuta USA jako dík za osvobození Francie. Tato kopie pak byla odhalena v roce 1922 na terase Meridian Hill Park ve Washingtonu.

Napsat komentář