Pozvánka na Křivoklát

Ve čtvrtek 10. června proběhla na hradě Křivoklát vernisáž výstavy s názvem Emil Egon Fürstenberg a Velká pardubická. Výstava je pojetím velmi skromná a klade si za cíl především připomenout, že vedle Oktaviána Kinského měl i majitel křivoklátského panství na založení našeho nejslavnějšího dostihu v roce 1874 důležitý podíl. Výstava je umístěna v hradní stáji a další zásluhou expozice je proto i ukázka toho, jak byli koně na hradě v 18. a 19. století ustájeni. Ve stylizovaných stáních podzemní stáje jsou nyní naštěstí ustájeni již jen slamění koně. Ti ale půvabně a ve skutečné velikosti využitelnost místa jasně dokumentují.

Hlavní zajímavostí výstavy je vzpomínka na první ročníky Velké pardubické prostřednictvím autentických vyobrazení prvního a druhého ročníku Velké pardubické, která vytvořil Alois Šternberg a doposud bez náležité pozornosti zdobí vstupní chodbu zámku Český Šternberg.

Vernisáž poctili svojí přítomností tři mnohonásobní vítězové Velké pardubické Václav Chaloupka, Jan Faltejsek a Josef Váňa, kteří, jak poznamenal moderátor vernisáže kastelán hradu a majitel dostihových koní Petr Slabý, v uplynulých 51. ročnících VP zvítězili v plné třetině ročníků (dohromady 17 vítězství). Každý z těchto jezdců je legendou Velké pardubické a výstavě věnovali svoje dostihové dresy.

Jakkoliv je jméno Fürstenbergů spojeno především s německým Donauenschingen, rodina měla rozsáhlé majetky i v Rakousku a na území Českého království. V 19. století Fürstenbergové významně ovlivnili průmyslový rozvoj českých zemí a byli i velkorysými mecenáši. Otec Emila Egona, Karel Egon Fürstenberg, byl uznávanou osobností, členem Královské učené společnosti a zasloužil se i o vznik Národního muzea. V Praze žije jméno rodu především díky Fürstenberskému paláci v těsném sousedství Valdštejnské jízdárny, kde sídlí nyní velvyslanectví Polska. Na zahradě vyslanectví jsou umístěni dva bronzoví koně od Petry Vlachynské.

Napsat komentář