Lysá 2019 se blíží

Přípravy na 26. ročník největší a nejstarší výstavy koní v Lysé nad Labem jsou v plném proudu. Letošní ročník se koná ve dnech 20. – 22. září. Budu a jsem, již po dvaadvacáté opět u toho.

Za tu řádku let udělala výstava pořádný krok. Výstaviště se rozšířilo postupně o dvě velkolepé haly. Ta poslední pak umožňuje přesunout program pod střechu. Letos pak přijde další novinka a i druhý prostor pro předvádění koni bude v hale. Patřit mu bude přízemí haly A po mnoho minulých let vymezený stájím. Ty pak zaplní dvoranu, která tradičně patřila otevřenému předvadišti.

Výstava v Lysé se za 26 let svého trvání přiblížila evropskému standardu. Dokonce se domnívám, že je v mnohem i na evropském čele. Proč si to myslím?

Tak za prvé stále tvrdošíjně drží v programu chovatelské přehlídku. Věřím, že díky dopoledním programu je v divácích stále pěstován pocit, že na výstavu koni se chodí především kvůli koním. Po návštěvách celé řady věhlasných evropských výstav máte pocit, že vaše návštěva měla za cíl jen a pouze nákup zboží. Mnohé evropské výstavy vás zařadí jezdecké skupiny, která provozuje jezdectví nejraději mezi regály jezdeckých obchodů. V Lysé, pokud chcete, koně stále naleznete.

Další výjimečnost Lysé spatřuji v tom, že se celý tým snaží i o prezentaci odborné koňařiny. Ani v Lysé se nevyhneme prezentační zjednodušením. Komerční tlaky jsou velké a současný svět je takový. Snaha všech ale směřuje k tomu, aby si místo na tribunu našel i dlouholetý koňař a nebyl zklamán. O tom, zda se nám to daří, rozhodují svojí přízni a reakcemi nejenom diváci, ale především jejich složení.

I proto jsem v loňském roce navrhnul unikátního partnera. Portuguese School of Equestrian Art z Lisabonu je jednou ze čtyř světově uznávaných institucí držící stále laťku klasického jezdectví velmi vysoko. Do roku 2018 v ČR žádná z těchto škol nevystupovala. Lysá tak má primariát. Povzbuzuje mě a těší, že to diváci ocenili.

V počátku nápadu pak bylo příjemné, že celý tým organizátorů návrh akceptoval. Riziko nebylo malé, ale nakonec se vyplatilo. Laťka je ovšem nasazena velmi vysoko. Překonat jí, či alespoň neskončit hluboce pod ní nebude snadné. Přesto se o to pokusíme.

Současným jezdeckým světem hýbe welfare. Ze všech stran se dozvídáme, co máme ve vztahu ke zvířatům změnit. Jezdecký sport sice tyto aktivity vítá a hlasitě akceptuje, u mnohých jezdců to ale vidět příliš není. I proto vzniká po celém světě armáda lidí odmítající klasické jezdectví právě proto, že jej spojují s jezdectvím soutěžním. Bohužel jejich neznalost řemeslné podstaty hipologie jim pak dlouho nedovoluje odhrnout oponu klasického přístupu ke koním. Přístupu, kde lze nalézt vše, o čem se snaží přemýšlet. Vše, na co v soutěži není čas. Mnohdy bohužel ani odbornost a vůle.

Snad nejvíce tento úhel pohledu odhalila loňská podzimní hysterie okolo cirkusové “drezury”. Nepochybuji, že varietní cvičitelé mají ve svých řadách určitě procento nedouků, či méně vkusných kolegů. Stejně jako nalezneme takové lidi mezi sportovními jezdci, chovateli zvířat, cvičiteli psů apod. Vášně tak mohou propuknout velmi rychle. Na podzim se vše svezlo po cirkusové drezuře.

Pokud by ovšem státní moc byla ochotná zahájit ostrakizaci cirkusového výcviku zvířat, nemohla by se pak zastavit ani u výcviku nejenom sportovních koní, ale koní vůbec. Následně by pak na řadu přišli cvičitelé psů, vychovatelé zvířat v zoologických zahradách, chovatelé exotických zvířata atd. Kdo by rozsoudil, který výcvik je ještě akcepovatelný a který již ne?

A přitom i v minulosti byla varietní hipologie velmi ceněna. Cirkusové rodiny Štipků, Šupků či Berousků měly věhlas v celé Evropě. MVDr. Pavel Doubek byl uznáván jako koňař napříč českou hipologickou veřejností.

Výstava v Lysé proto nabídne vystoupení jednoho z nejlepších cirkusových drezérů současnosti, kterým je Jiří Berousek. Jeho „freiheit“ – vystoupení koní ve volnosti – patří k tomu nejlepšímu, co cirkusová drezura může nabídnout. Ve své manéži předvádí zatím Jiří Berousek vystoupení šesti bílých hřebců, plnokrevných arabů, a šesti fríských koní. Pro Lysou připravuje šest arabů. Těm věří, že zvládnou i otevřený prostor předvadiště, do jehož centra bude zasazena manéž.

Berouskovi se rozhodli pomalu opustit kočovný život klasického cirkusu. V Bylanech u Českého Brodu budují nejenom krásné zázemí pro chov i výcvik svých zvířat, ale na okraji vesnice pak připravují otevření zábavního parku Bylandia. Vše by mělo být hotovo v průběhu roku 2020. Lysá tak bude současně i pozvánkou do Bylan.

Organizátoři večerní show se ovšem ani letos nezastavili před věhlasnou hvězdou ze zahraničí. Protože nosným tématem večerního představení bude volnost, do Lysé pozvali významnou hvězdu představení volných koní, kterým je Gari Zoher (www.garizoher.fr). Internet nabízí nesčetně příspěvků, Jak Gari se svými lusitány pracuje. Podívat se můžete například na jeho vystoupení na Equitaně v roce 2017, které naleznete zde.

Držme si za všechny milovníky vztahu člověka a koně palce, ať se v Lysé vše podaří a ať veřejnost pochopí, že domestikace zvířat nemusí vést pouze k jejich bezohlednému zotročení. A nezapomeňte přijít.

Cyril Neumann

Napsat komentář