Karel Filip ze Schwarzenbergu ve Vídni

O víkendu 22. – 23. dubna 2022 se v pocovidovém čase opět po třech letech vypravíme se studenty ČZU do Vídně a Piberu za rakouskými lipicány. Vídeňské jezdecké sochy jsou v našem blogu zmapovány velmi dobře, ale v souvislosti s nadcházejícím zájezdem jedna významná jezdecká pamětihodnost Vídně doposud chybí. Jedná se o jezdeckou sochu polního maršála Karla Filipa ze Schwarzenbergu, která stojí na Schwarzenbergském náměstí v těsném sousedství Lothringerstrasse jen pár set metrů od Karlsplatzu. Jezdecká socha je vrcholným dílem drážďanského sochaře Ernsta Julia Hänhela (1811-1891), který zanechal svoji uměleckou stopu i v Praze. Podle jeho návrhu stojí od roku 1851 na Křižovnickém náměstí významná kulturní památka České republiky. Tou je socha Karla IV. se zakládající listinou Univerzity Karlovy na Křižovnickém náměstí u Karlova mostu. Její odhalení bylo v Praze plánováno k 500letému výročí založení univerzity, ale to muselo být kvůli revolučním událostem o tři roky odloženo. V té době byl již Hänhel profesorem drážďanské Akademie výtvarných umění a na počátku 70 let 19. století u něho studoval i Josef Václav Myslbek. To měl Hänhel již zkušenosti s jezdeckou sochou Fridricha Augusta II, která stojí od roku 1867 v Drážďanech. Ve stejném roce získal od Vídně i zakázku na jezdeckou sochu rakouského polního maršála Karla Filipa.

Karel Filip Schwarzenberg (Karel I), který je přímým předkem našeho Karla Schwarzenberga (Karel VII), byl jedním z nejúspěšnějších polních velitelů rakouské armády v napoleonských válkách. Jako nejvyšší polní maršál velel i spojeneckým silám, které rozdrtili Napoleona v bitvě u Lipska v roce 1813. Právě s touto dobou je jméno vojevůdce v hipologickém světě spojováno i se jménem arabského hřebce Siglavi Schwarzenberg (nar. 1810). Ten se v Rakousku objevil v roce 1814 a v některých pramenech je uváděn jako Schwarzenbergova válečná trofej právě z napoleonských tažení. Používán byl nejprve v hřebčíně v Kopčanech a následně se stal kmenovým plemeníkem v Lipici, kde založil dodnes významnou linii.

Na Hänhelově soše sedí Karel Filip ze Schwarzenbergu právě na temperamentním koní zřetelně orientální krve. Znázorněn je v klusové akci s výrazně podsazenou zádí. Veden je na pákové otěži ve vysokém vzpřímení levou rukou. Překříženou pravou rukou pak právě ukládá šavli do pochvy. Akce koně i gesto jezdce dodává pomníku živost a je významným dokladem hipologických znalostí tvůrců 19. století. Pokud vám ve Vídni zbyde chvilka, nenechte si tuto překrásnou sochu ujít.

Cyril Neumann

Napsat komentář