Vévoda z Cambridge na londýnské třídě Whitehall

Zatím jsme se, s výjimkou londýnského pomníku padlým koním, vyhýbali v objevování jezdeckých soch Velké Británii. Tedy zemi, kde je kůň stále silně přítomen i v běžném životě. Pochopitelně koloniální velmoc, jejíž vliv vyvrcholil v 19. století, byla plná historicky silných momentů za účasti koní. Britové na koních zastupovali impérium, nad nímž slunce nezapadalo, v čele svých válečných i mírových vojsk. Dobu zlaté éry říše pod vedením královny Viktorie dokonale vystihuje osobnost prince George, vévody z Cambridge (1819 – 1904). Tento významný člen britské královské rodiny a bratranec královny Viktorie byl vrchním velitelem britských vojsk v letech 1856 až 1895. Jeho vojenská kariéra byla s koňmi trvale spjata a po členství ve všech důležitých dragounských útvarech se stal v roce 1852 inspektorem britských kavaleristů. První vojenské ostruhy si vysloužil jako generálporučík v krymské válce (1854). Následně byl poradcem ministra války a v roce 1862 to dotáhnul až na polního maršála.
Ve druhé polovině vojenského života byl ale hlavním představitelem zkostnatělé imperiální moci a brzdil veškeré reformy britské armády. Ještě přežil všechny neúspěchy první burské války (1880 – 1881), ale nakonec byl 1. listopadu 1895 donucen rezignovat.

Přesto, či právě proto, že byl představitelem doby, ve které sociální postavení bylo významnější než osobní schopnosti, bylo hned po jeho smrti v roce 1904 rozhodnuto o vztyčení jeho jezdecké sochy. Její tvorbou byl pověřen sochař Adrian Jones, který jako vojenský veterinární lékař sloužil v britské armádě v jižní Africe a v Egyptě. Znalost anatomie mu významně pomáhala v následné umělecké kariéře.
I proto je pomník prince George pojetím koně jednou z nejpropracovanějších jezdeckých soch. Pečlivě jsou ztvárněny svalové partie, jemné předivo cév a šlach. Socha byla odhalena 15. června 1907 na třídě Whitehall naproti ministerstvu války a je od té doby jedním z hlavních turistických lákadel Londýna. O pět let později ale pomník prince Gerge překonalo další Jonesovo ztvárnění koní a Adrian Jones je autorem bronzové kvadrigy na Wellingtonově oblouku na Hyde Park Corner.
Zajímavostí britského tradicionalismu je, že zaniklý titul „Duke of Cambridge“ oživila britská panovnice Alžběta II. v roce 2011 po 107 letech, když tento titul udělila svému vnukovi a následníkovi britského trůnu princi Williamovi, v den jeho svatby s Catherine Middleton.

Napsat komentář