Zámeček Bon Repos

V listopadu 2011 jsem vás zval na výlet po stopách honů v okolí Lysé nad Labem a Staré Boleslavi (viz Šporkovy barokní sochy….), kde v krajinné tvorbě i uměleckém obohacení regionu zanechal nesmazatelnou stopu František Antonín Špork (1662-1738). Tento mecenáš je nejčastěji připomínán s areálem špitálu v Kuksu, který nepochybuji mnozí z Vás již navštívili. I Kuks dlouhá léta vypadal, že se z poválečného zmaru již nevzpamatuje. Pro všechny milovníky historie je pak naopak příběhem s krásným koncem a pokud jste se náhodou do Kuksu nedostali, určitě to napravte.

 

Dnes vám chci ale představit další urbanistický Šporkův klenot, kterým je letní zámeček Bon Repos (celým názvem La Maison de Bon Repos – Dům dobrého odpočinku), který naleznete ve vesnici Čihadla cca 10 km severovýchodně od Lysé nad Labem. Zámeček byl jeden  z mnoha výsledků Šporkova stavebního  rozmachu. Stavba byla dokončena v roce 1718, společně s kaplí sv. Jeronýma. Ta stojí před vjezdem do zámecké obory na dnešní okresní silnici 3314 a je těsně před skončením rekonstrukce. Pravděpodobně se pak na mohutné sokly vrátí i obrovské pískovcové lebky, oblíbený Šporkův symbol pomíjivosti pozemského života a často v jeho dílech zdůrazňované: Memento mori – Pamatuj na smrt.

Zámeček byl cílem loveckých výprav Šporkových společností pouze do roku 1722, kdy jej prodal Františku Josefu Černínovi z Chudenic. Prodej byl ovšem podmíněn možností využívat zámeček Šporkem, kdykoliv bude pobývat v těchto místech. Černín však záhy upadl do dluhů, a tak Špork areál v roce 1734 odkoupil zpět. Již si ovšem místo mnoho neužil, protože v roce 1738 zemřel. Naštěstí zámeček následně nezchátral a až do roku 1945 by vlastněn řadou šlechtických rodů a dále stavebně rozvíjen. Nezničilo jej ani 40 let užívání Československou lidovou armádou a dnes je půvab zámku soukromým majitelem opět obnovován. K vidění je i freska, na které se nechal Antonín Špork zvěčnit jako trpaslík s koulí na noze pod panským stolem. Tím chtěl vyjádřit svůj celoživotní komplex méněcennosti z toho, že se sice tehdejší šlechta od něho hostit nechala, ale pro jeho nízký původ jej nebyla ochotna přijmout jako rovnocenného partnera. Vedle celé řady zámeckých budov, které jsou vyzdobeny nástěnnými i stropními freskami je zde i hospodářská část, ve které se dají tušit stáje. Ty jsou tu ostatně i dnes, ovšem již zcela moderní a po bývalých barokních stájích již nenaleznete žádnou stopu.

Zámeček Bon Repos je na objednávku komerčně využíván a díky vstřícnosti majitelů občas i zpřístupněn. Vedle řady barokních soch rozesetých v okolí Lysé nad Labem je krásnou připomínkou času kultu koně a doby ve které vznikla i barokní jízdárna Spanische Hofreitschule ve Vídni. Vzpomínku na rod Šporků můžeme ještě zakončit tím, že vedle Lysé a řady dalších panství vlastnil rod v 17. století dnes hipologicky proslulý Heřmanův Městec, kde nechali vybudovat centrální kostel sv. Bartoloměje.

 

Napsat komentář