Sochy Adriana de Vries ve Valdštejnské zahradě

Nejrozsáhlejším palácovým komplexem Malé Strany je jedna z nejvýraznějších staveb českého raného baroka Valdštejnský palác. Komplex paláce dotváří i překrásná zahrada, ve které můžeme obdivovat sochy holandského mistra Adriana de Vries (Adriaen de Fries). Adrian de Vries (1556 – 1626) byl od roku 1601 dvorním sochařem císaře Rudolfa II. Po jeho smrti (1612) zůstal v Praze a ke konci svého života zhotovil pro Albrechta z Valdštejna sochařskou výzdobu palácové zahrady. Součástí rozsáhlé sbírky soch umístěné dnes ve Valdštejnské zahradě jsou i dvě sochy koní, které dominuji centrální cestě zahrady. Socha po pravé straně znázorňuje koně v pohybu s typickou vysokou akcí, pro kterou byli tito kočároví koně určení ceremoniálním účelům císařského dvora cenění od dob Rudolfa následujících 400 let. Tato socha byla zhotovena ještě za života císaře okolo roku 1607. Můžeme se proto domnívat, že byla zhotovena podle starošpanělských koní, jež měl císař ve velké oblibě a které choval ve svém císařském hřebčíně v Kladrubech nad Labem (dnes Národní hřebčín ČR). Druhá ze soch vznikla již po Rudolfově smrti někdy okolo roku 1622 a pravděpodobně na zakázku Albrechta z Valdštejna a znázorňuje koně bojujícího s drakem.

Valdštejnská zahrada je rozlohou více než 14 tisíc metrů čtverečních druhou největší zahradou v centru Prahy. Měla dokládat postavení a význam majitele a velikostí palácového komplexu i zahrad konkurovat Pražskému hradu. Vznikla ve stylu italského manýristického parku a dochované dopisy sochaře Adriana de Vriese dokládají, že se na jejím vzhledu Albrecht sám podílel. Součástí zahrady je i sala terrena, před kterou stojí fontána se sousoším Venuše s Amorem. Ve druhé části zahrady je rozsáhlý bazén s umělým ostrovem a plastikou Herkula s kyjem. Tato vodní plocha je umístěna před Valdštejnskou jízdárnou, která na této straně zahradu uzavírá. Většina soch ve Valdštejnské zahradě je dílem Adriana de Vriese. Ten v Praze zemřel a je pohřben nedaleko zahrady, v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Valdštejnský palác byl v roce 1648 vyrabován švédskými vojáky. Originály soch jsou v současnosti umístěné v muzeu de Vriese v zámku Drottningholm ve Stockholmu. Sochy ve Valdštejnské zahradě jsou kopiemi, které byly podle originálů vyrobeny na začátku 20. století.

Napsat komentář