Colloredo-Mansfeldský palác

Na jednom z turisticky nejfrekventovanějším místě Prahy na konci Karlovy ulice u ústí vstupu na Karlům most stojí překrásný palác s prvky vrcholného baroka a rokoka. Palác nechal v letech 1736 – 1737 barokně přestavět Pavel Jindřich kníže z Mansfeldu-Fondi. Novorokokovou podobu pak vtiskla budově v 19. století rodina Aurspergů. Ta se v jiné části českých zemí, ve východočeských Slatiňanech nedaleko Chrudimi, postarala o založení chovu honebních koní. V paláci pochopitelně nechyběli ani stáje. Koně pro okamžité použití byli ustájeni v malé stáji v pravém rohu přístupného dvora, dnes využívané jako galerie. Ostatní koně museli pravděpodobně sestupovat po již zaniklém koňském schodišti do hlubokého suterénu. Možná však, že z jižní straně paláce byl do sklepení možný snadnější vstup. Břehy Vltavy byly před novodobou výstavbou nábřeží výrazně níže. Palác byl ale již v době své stavby obklopen nájezdy na Karlův most a dokládá to dodnes zachované větrání stájí vysokými průduchy. Nad hlavami koní by tak dnes rachotily tramvajové soupravy.

Palác dnes spravuje Galerie hlavního města Prahy, ale na rekonstrukci tato úchvatná stavba teprve čeká. Není tedy možné si zatím prohlédnout překrásný taneční sál, o jehož výzdobu s námětem shromáždění olympských bohů se v letech 1736–1737 postarali Pietro Scotti a Giovanni Battista Zeist. Palác je spojen nejenom s významnými šlechtickými rody, ale také s historickými událostmi. Právě zde se konalo posledním zasedáním královské rady „zimního krále“ Fridricha Falckého po bitvě na Bílé hoře v roce 1620.

 

Napsat komentář