Casselův pomník na pražské Klamovce

Známý pražský park Klamovka nese jméno po šlechtické rodině Clam–Gallasů. Ti usedlost i okolní anglický park vlastnili od roku 1757. Významný rod vznikl spojením dvou šlechtických rodin. Z rakouského Korutanska pocházejících Clamů a z italského Tridentu pocházejících Gallasů. Uprostřed dnešního parku stojí, údajně od roku 1808, pomníček koně CASSEL. Dostupné materiály sice sdělují, že jeho iniciátorem byl generál Edward Clam-Gallas, který jej nechal postavit svému oblíbenému koni. V roce 1808 však byly Edwardovi pouhé tři roky. Pokud tedy skutečně pomník pochází z roku 1808, musel by být jeho stavitelem otec Edwarda Kristián Kryštof Clam-Gallas (1771 – 1338), který byl nejvyšším maršálkem českého království. Právě Kristián Kryštof byl stavitelem pozdně barokního zámečku v dnešní Praze – Košířích a sochařskou výzdobu pak svěřil Matyášovi Braunovi.

Naopak ve prospěch Edwarda Clam-Gallase jako iniciátora pomníku hovoří skutečnost, že byl od roku 1831 rytmistrem prvního jezdeckého pluku v Praze a ve vojenské kariéře to dotáhl až na generála. V polovině 19. století se vyznamenal v sérii válek ať na italské či sedmihradské frontě. V roce 1859 se tak účastnil i jako generál jezdectva v bitvě u Solferina. V tom případě by ovšem pomník musel být výrazně mladšího data a vzniknout někdy v polovině 19. století.

Na konci 19. století prodali Clam-Gallasové zámeček i zahradu košířskému starostovi Matěji Hlaváčkovi. Ten nechal vystavět od křižovatky U Anděla ke Klamovce elektrickou tramvaj, zámeček přestavěl na výletní restauraci a celý prostor zpřístupnil veřejnosti. Od 30. let 20. století je pak budova v majetku Sokola, který přeměnil stavbu na sokolovnu.

 

Napsat komentář